Warszawa, Polska | 18-19 listopada I Międzynarodowa Konferencja dotycząca Szkolenia Zwierząt

Witamy na ATM2017
pierwszej konferencji w Polsce dotyczącej metod treningu zwierząt


Celem Konferencji jest przedstawienie biologicznych podstaw i mechanizmów treningu zwierząt towarzyszących, gospodarskich i dzikich. Naszą misją jest obalenie mitów wciąż przewijających się w wielu publikacjach oraz zaprezentowanie podstawowych metod i technik szkolenia, które są uniwersalne dla wielu gatunków.

Konferencja przeznaczona jest między innymi dla naukowców zajmujących się behawiorem zwierząt towarzyszących, miłośników etologii, ale przede wszystkim dla praktyków zajmujących się treningiem i terapią: behawiorystów, trenerów psów, zoopsychologów, czy też weterynarzy i zootechników, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje.

Konferencja będzie zawierała elementy szkolenia, w szczególności będzie przybliżała nowe metody pracy i naukową ocenę ich skuteczności. Adresowana jest do wszystkich współpracujących ze zwierzętami – jeźdźcy, instruktorzy, trenerzy, czy behawioryści znajdą tu naukowe podstawy ich działalności, a naukowcy będą mogli zgłębić praktyczne zastosowanie i problemy wielu metod. Na konferencji także zostaną omówione etyczne aspekty pracy ze zwierzętami, ze szczególnym naciskiem na samopoczucie i dobrostan podczas treningu.

Zachęcamy delegatów z całego świata, którzy interesują się szeroko pojętym treningiem i zachowaniem zwierząt, do aktywnego uczestnictwa w tej międzynarodowej konferencji. Z przyjemnością zapraszamy Państwa do Polski, aby podzielić się najnowszymi wydarzeniami w dziedzinie badań behawioralnych i treningu zwierząt.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Język wykładowy: polski
Tłumaczenie wykładu zagranicznych gości: symultaniczne

Zapraszamy do współpracy trenerów i behawiorystów oraz wszystkie szkoły dla psów!
Zaprezentujcie się!

Program


Szczegółowy program z godzinami i datami będzie dostępny we wrześniu.

Program specjalny
Suzanne Clothier

Rozwiązania w szkoleniu psów

Program "IF / THEN": Rozwiązania w szkoleniu psów. "IF / THEN" może być stosowany w dowolnej metodologii czy nadrzędnej filozofii treningowej, niezależnie od tego, czy celem jest sama przyjemność współpracy ze zwierzęciem, czy trening ma służyć osiąganiu wyższych celów. "IF / THEN" został stworzony, aby przeprowadzić trenerów przez złożony proces podejmowania decyzji związanych z kompleksowym podejściem do psa.

IF / THEN używa szeregu wykresów i pomiarów, aby pomóc trenerom określić charakter psa, i na tej podstawie przeprowadzić indywidualne szkolenie. Trening opiera się na wzmacnianiu odpowiednich zachowań. Jest to dynamiczne podejście, które nawiązuje do mojego pojęcia "etiologii osobniczej" ("the ethology of the individual(TM)"). Szkolenie oparte na "etiologii osobniczej" działa wysoce specyficznie, w stosunku do konkretnego psa, trenera czy problemu behawioralnego.

Julia Robertson

Ćwiczenia dla profesjonalnych trenerów psów

Ten wykład pomoże Ci rozpoznać problemy psów z którymi trenujesz. Umożliwi także Twoim klientom uzyskanie podstawowych umiejętności. Dzięki poznaniu skutecznych technik masażu i naturalnych dla każdego psa ćwiczeń, zwierzęta staną się bardziej sprawne fizycznie i mniej narażone na urazy.

Chirag Patel

Większa kontrola w rękach ucznia – Oddanie treningu zwierzętom

Ogólnie uważa się, że szkolenia przeprowadzamy tylko dla naszych zwierząt, jednak Chirag w swojej prezentacji na nowo nakreśli nam ideę treningu, a na przykładach wideo pokaże, jak owocne mogą być rozmowy ze zwierzętami, z którymi dzielimy przestrzeń naszego życia.

Zrozumieć zachowania poprzez jego analizę

Jest wiele sposobów żeby zbadać zachowanie zwierząt w stosowanym (określonym) otoczeniu. Podczas prezentacji Chraig przedstawi podstawę dla zrozumienia, zarządzania oraz modyfikacji zachowania przy użyciu technologii stosowanej, opartej na nauce zmiany zachowań. Zostawmy więc zdrowy rozsądek, łamiąc kilka powszechnych, ale błędnych koncepcji i mówmy poprzez zachowanie.

Sobota, 18 listopada
SESJA I: Mechanizmy uczenia się
Wzmocnienie sensoryczne oraz inne sposoby wzmacniania bez użycia jedzenia, picia lub bólu
Prof. dr hab. Wojciech Pisula, Instytut Psychologii PAN, Pracownia Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej
Kij czy marchewka - rola układu nagrody w procesach uczenia się
Dr Paweł Boguszewski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Pracownia Modeli Zwierzęcych
SESJA II: Trening psów
"Nature or nurture?" - czyli jak efektywnie komunikować się z psem, by osiągać lepsze wyniki w sporcie (na przykładzie agility)
Dr Anna Reinholz, Zakład Psychologii Zwierząt Wydział Psychologii UW, Magdalena Ziółkowska, trener psów, trener agility OneMind Dogs
Szkolenie psów wykrywających zapach choroby
Prof. dr hab. Tadeusz Jezierski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Zakład Zachowania się Zwierząt
Próby pracy
Dr inż. Katarzyna Fiszdon, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny
Zasady wyboru psów do AAI (Animal Assisted Intervention)
Dr Agnieszka Boruta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Ocena i metody pracy z psem agresywnym
Sylwia Karkowska, instruktor szkolenia psów, behawiorysta, ewaluator psów agresywnych, Szkoła dla psów SuperrDOG
Trening a pojęcie potrzeby, czyli jak ujarzmić psa nadpobudliwego
Mgr inż. Agata Maria Kokocińska-Kusiak
Niedziela, 19 listopada
SESJA II: Trening psów
SESJA III: Trening koni
Dobrostan koni wierzchowych
Dr hab., Prof. IGHZ PAN, Aleksandra Górecka-Bruzda, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
Historyczne aspekty głównych kierunków szkolenia jeździeckiego koni ze szczególnym uwzględnieniem roli polskiej szkoły jeździeckiej
Arkadiusz Łankowski
Naturalne i niekonwencjonalne metody wspomagania treningu koni
Dr hab. Iwona Janczarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Specyfika problemów zachowania koni wyścigowych
dr Jacek Łojek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Przygotowanie koni do podjęcia roli trenera w trakcie programów rozwojowych z końmi
Agata Wiatrowska, HorseSense
Monitoring treningu koni
Dr hab. Ewa Szarska, WIHE W-wa, Dr hab. Dorota Lewczuk IGHZ PAN Jastrzębiec
SESJA IV: Trening innych zwierząt
Jak możemy trenować mrówki i co z tego wynika
Prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Pracownia Etologii
Trening medyczny płetwonogich w ogrodzie zoologicznym
Mgr inż. Milena Korzeluch, zootechnik, zoopsycholog, opiekun zwierząt we wrocławskim ZOO
Stosowanie technik uczenia w modyfikacji zachowania kotów z problemami behawioralnymi - szanse i ograniczenia
Mgr Andrzej Kłosiński, behawiorysta praktykujący COAPE, psycholog
Trening zwierząt laboratoryjnych
Dr Grzegorz Juszczak, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Zakład Zachowania się Zwierząt
Znaczenie treningu zwierząt w ogrodach zoologicznych
Dr hab., Prof. SGGW Tadeusz Kaleta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, członek Rady Naukowej w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym
Najpierw wytresuj kurczaka - zwierzę modelowe jako narzędzie szkolenia trenerów
lek. wet. Jakub Gołąb
Moc odczulania czyli przesuwanie granic tego co jest niemożliwe. Procedury medyczne i badawcze u ssaków morskich
Mikołaj Zybała, Acting Team Leader of Animal Presentations, Bristol Zoological Society, Bristol Zoo Gardens, Bristol, UK

Zgłoszenia abstraktów


Formularze zgłoszeniowe abstraktów

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.10.2017

Materiały konferencyjne otrzymają wszyscy uczestnicy w postaci książki abstraktów i referatów.

Abstrakty prosimy przesyłać na adres:
Postery powinny być w formacie A1

Rejestracja


Wpłaty uczestników:

  • Rejestracja - 450 zł
  • Członkowie Polskiego Towarzystwa Etologicznego - 180 zł *
    * (Tylko osoby, które mają uregulowane składki członkowskie)

Opłaty prosimy dokonać na konto:
62 1940 1076 3045 6622 0002 0000

Polskie Towarzystwo Etologiczne
ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
Bank Credit Agricole

Formularz rejestracyjny prosimy przesyłać na adres:

WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ DYPLOM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Dojazd i zakwaterowanie


Miejsce konferencji:

Wydział Nauk o Zwierzętach,
Budynek 23,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Zakwaterowanie: Warsaw Plaza Hotel

Na hasło "ATM2017"
Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 240 zł brutto,
dwuosobowy ze śniadaniem 290 zł brutto

Rezerwuj

Komitet naukowy


prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska - przewodnicząca komitetu naukowego

prof. dr hab. Wojciech Pisula

dr hab. Dorota Lewczuk, prof. IGHZ

dr Anna Reinholz

prof. Tadeusz Kaleta

mgr inż. Agata Maria Kokocińska-Kusiak

Komitet organizacyjny


Agata Maria Kokocinska

mgr inż. Agata Maria Kokocińska-Kusiak
przewodnicząca komitetu organizacyjnego, główny koordynator i pomysłodawca konferencji
a.kokocinska@ighz.pl

dr hab. Dorota Lewczuk, prof. IGHZ
zastępca
d.lewczuk@ighz.pl

lek. wet. Katarzyna Barłowska
k.barlowska@ighz.pl

mgr inż. Karolina Hołda
rozmowy z przedstawicielami firm paszowych, organizacja miejsca (rezerwacja auli itp.),
karolina_holda@sggw.pl

dr Agnieszka Boruta
sprawy organizacyjne na SGGW
agniszka_boruta@sggw.pl

mgr Kamila Braulińska
register@atm2017.eu

mgr Adrianna Siedlecka
register@atm2017.eu

dr Julita Korczyńska

Milena Beli
pozyskanie sponsorów
biuro@atm2017.eu

Organizatorzy konferencji


Polskie Towarzystwo Etologiczne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Nauk o Zwierzętach
Wydział Nauk o Zwierzętach

Sponsorzy


Zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy! W celu zapoznania się z ofertą sponsorską zapraszamy do kontaktu: